Aangifte

door / zondag, 11 juni 2017 / Gepubliceerd in Columns

Mijn aangifte

 

Ieder jaar stuurt Marokko staatsimams naar Nederland om Marokkaanse-Nederlanders te indoctrineren, in het bijzonder in de ramadan – zo kunnen wij nooit Nederlanders worden.

Onlangs stelde SP Kamerlid Sadet Karabulut Kamervragen aan de minister of er een geheim imamoverleg is geweest in Utrecht, gestuurd en gepland door de Marokkaanse overheid.
En afgelopen vrijdag was de Nederlandse Grondwet een voetveeg. Dit moet stoppen. Daarom doe ik aangifte. In het bijzonder tegen de Amsterdamse Al Ihsane moskee, die vorig jaar 30.000 euro van de Marokkaanse koning ontving.
Afgelopen vrijdag verbood de imam des huizes zijn gemeente om te gaan demonstreren tegen de Marokkaanse staat die continue de mensenrechten met voeten betreedt. In dit geheim opgenomen youtubefimpje is de imam te zien die verbiedt de mensen te demonstreren, en hier is een korte versie met ondertiteling.
In mijn aangifte hieronder verduidelijk ik mijn klacht:

Beste Amsterdamse politie,

In de Amsterdamse moskee Al Ihsane is op vrijdag 09 juni 2017 tijdens de vrijdagpreek de islamitische gemeente verboden te gaan demonstreren tegen de staatsonderdrukking in de Marokkaanse landstreek de Rif. De straat opgaan en daarmee te sympathiseren met de protesten in de Rif zou ‘fitna’ betekenen. 

‘Fitna’ is een Arabisch woord dat anarchie betekent. Met andere woorden: Marokkaanse-Nederlanders die in Nederland de straat opgaan wordt verboden te demonstreren omdat het wanorde zou brengen. Terwijl in de Nederlandse Grondwet in artikel 9 staat dat iedere ingezetene van dit land het recht en de vrijheid van betoging heeft. Dit wordt door de Amsterdamse imam en de moskee Al Ihsane ondermijnd. 

Wat betekent dit voor mijn persoon? Word ik hier door de voorganger en het moskeebestuur in mijn vrijheid beperkt? Want ik heb meerdere malen en ik ben voornemens om weer tegen de Marokkaanse staat te protesten, want  er zijn mensenrechtenschendingen gaande. Wordt de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam opgedragen door de moskee Al Ihsane en door zijn imam de ‘fitna’ tegen te gaan? En op welke wijze?

Mijn inziens gebruikt de imam niet zijn vrijheid van religie, ook niet van meningsuiting, temeer hij een religieus voorganger is en met deze woorden zet hij zijn islamitische gemeente op tegen de Nederlanders die wel demonstreren tegen het repressieve Marokkaanse regime, zoals ik doe.

Ik doe daarom aangifte van haatzaaien door de imam en het bestuur van moskee Al Ihsane, namelijk aanzetten tot haat jegens zij die demonstreren. Ik doe een dringend beroep op de politie en het openbaar ministerie om te onderzoeken of hier sprake is van haatzaaien en mogelijke opruiing.

Tevens maak ik mij als Amsterdamse burger grote zorgen dat de imam en de moskee zijn geïnstrueerd door een vreemde mogendheid, namelijk: de Marokkaanse staat. En dat lijkt mij tevens strafbaar. 

Ik hoor zeer graag van u.

Een hoogachtende groet,

Asis Aynan

ps: ik voeg een youtubefilmpje toe waarin de imam de uitspraken doet.

TOP